Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

 - Adresát:      Krby Slabý

                        Bronislav Slabý

                        Lubina 551

                        742 21 Kopřivnice  

                        info@krbyslaby.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.